Podporte nás

ABY SME SPOLOČNE PRESADILI ZMENU

Aj vďaka vašej podpore, môžu byť aktivity Občianskeho združenia TATRY efektívnejšie a účinnejšie. Spolu môžme dokázať premeniť miesto, kde žijeme, na krajinu čistejšiu, krajšiu a príťažlivejšiu. Podporte nás.

 


Je možné nás podporiť niekoľkými spôsobmi. 

  • Prvým spôsobom je možnosť venovať Občianskemu združeniu TATRY 2% zo zaplatenej dane. Viac o tejto možnostu v rubrike Venujte nám 2% zo zaplatenej dane za rok 2017. Vrátime Vám oveľa viac! 
  • Ďalšou možnosťou je jednorázový finančný príspevok na účet Občianskeho združenia TATRY. Viac o tejto možnosti v rubrike Jednorázový príspevok
  • Inou možnosťou, ako nás podporiť je zriadiť si pravidelný platobný príkaz a nastaviť výšku príspevku, ktorú budeme od vás dostávať vo vami zvolenom časovom intervale. Viac v rubrike Pravidelný príspevok.

Venujte nám 2% zo zaplatenej dane za rok 2017. Vrátime Vám oveľa viac!

Údaje o prijímateľovi:

Názov organizácie:
Občianske združenie TATRY

Sídlo organizácie:
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37802712

Tlačivá k venovaniu 2 % asignácie dane Vám zašleme na požiadanie v elektronickej forme (oztatry@slovanet.sk). Firmy a živnostníci vyplňujú vyhlásenie priamo v daňovom priznaní.

Tlačivá na poukázanie 2 % z dane aj tu:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 


Na stiahnutie:

Jednorázový príspevok

Občianske združenie TATRY každý deň rieši problémy ľudí, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany a tvorby životného prostredia: nelegálne skládky odpadu, znečisťovanie vodných tokov, invázne druhy rastlín, výruby stromov a krovín… Reagujeme na Vaše e-maily a telefonáty, monitorujeme krajinu, podávame podnety, vzdelávame deti a mládež… To všetko aj vďaka našim dobrovoľníkom. Na všetko ale nadšenie a pomoc dobrovoľníkov nestačí. Niečo musíme aj zaplatiť. Práca v teréne, vzdelávanie mladých ľudí na školách sú spojené s cestovnými nákladmi, riešenie podnetov s nákladmi na telefón, poštovné… Dlhodobé grantové schémy určené k riešeniu reálnych problémov životného prostredia prakticky neexistujú. Granty, okrem iného, podporujú budovaniu kultúry závislosti. Chceme aby naša činnosť bola finančne podporovaná zásadne tými, ktorým slúži – obyčajnými ľuďmi. Aj preto je práve Vaša pomoc nesmierne dôležitá. 

Adresát (názov účtu): Občianske združenie TATRY, Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: SK71 5600 0000 0081 0897 6001
Konštantný symbol: 0558

Vopred Vám ďakujeme za akýkoľvek finančný dar.

Pravidelný príspevok

* prednášky a interaktívne programy * výstavy * korešpondenčná škola ekológie * semináre * exkurzie * environmentálne súťaže a projekty * informačné a vzdelávacie materiály * publikácie * konzultácie * dobrovoľnícke aktivity * absolventská prax…
to všetko realizuje OZ TATRY.

Dlhodobo a systematický pracujeme a chceli by sme pracovať na témach, ktoré sa týkajú každého z Vás – ochrane a tvorbe životného prostredia, ochrane krajiny, ktorá nás obklopuje. Chceme Slovensko bez nelegálnych skládok odpadu, s udržiavaniu poľnohospodárskou pôdou s enklávami nelesnej drevinovej vegetácie, s čistými potokmi a riekami… Slovensko environmentálne uvedomelých ľudí. Ak by sme našli 100 ľudí, ktorí by boli ochotní podporiť činnosť našej organizácie zadaním mesačného trvalého príkazu vo výške napr. 10,00 € v prospech účtu OZ TATRY, významne by sme  sa tým zbavili závislosti od rôznych grantových zdrojov. A nielen to. Namiesto písania žiadosti o finančnú podporu by sme tento čas mohli venovať aktivitám spojeným s ochranou životného prostredia. 

Adresát (názov účtu): Občianske združenie TATRY, Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: SK71 5600 0000 0081 0897 6001
Konštantný symbol: 0558

Vopred Vám ďakujeme za akýkoľvek finančný dar.

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon Potrvdenie OZ TATRY 201746 KB
PDF icon Vyhlásenie OZ TATRY 2017138.66 KB