Občianske združenie TATRY

GARANT PROJEKTU

Občianske združenie TATRY je popredná environmentálna mimovládna organizácia, ktorá vznikla v októbri 2000 zo skupiny ľudí, ktorí sa podieľali na ochrane a tvorbe životného prostredia v podtatranskej oblasti od decembra 1998.

Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektami a ďalšími mimovládnymi organizáciami.

Naša dlhodobá vízia je zadefinovaná v „Programe obnovy krajiny v podtatranskom regióne“, ktorý má nasledovné podprogramy:

 • Výchovno-vzdelávacie aktivity
 • Obnova nelesnej drevinovej vegetácie
 • Občiansky monitoring vodných tokov
 • Manažment chránených území a druhová ochrana
 • Propagácia bioproduktov a tradičných remesiel
 • Ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi 

Občianske združenie TATRY je členom medzinárodnej organizácie Danube Environmental Forum (DEF), Slovenskej klimatickej koalície, Agro-ekofóra a platformy Ekofórum. 

OZ TATRY je držiteľom nasledovných cien:

 • japonskej environmentálnej ceny „Sasakawa Environmental Award“ (2000, 2002),  
 • „Národnej ceny za kultúrne a prírodné dedičstvo 2004“, 
 • Ceny Rady mládeže Slovenska za podporu práce s deťmi a mládežou – „MOST 2006“, 
 • britskej environmentálnej ceny „International Green Apple Awards“ (2007), 
 • Ceny odpadového hospodárstva „Zlatý mravec“ v kategórii inovatívny počin (2010) a v kategórii environmentálna výchova (2015),
 • Ceny Nadácie Orange za regionálny rozvoj (2011).  

Predseda OZ TATRY je držiteľom Ceny Liptova 2000 v kategórii Ochrana a tvorba životného prostredia. 

 


Kontakt:

Občianske združenie TATRY
KEMI 627/5
Liptovský Mikuláš
031 04
tel.: 044/553 10 27
e-mail: oztatry@slovanet.sk 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: IBAN: SK71 5600 0000 0081 0897 6001
BIC: KOMASK2X

Vopred Vám ďakujeme za akýkoľvek finančný alebo materiálny dar, či bezplatné poskytnutie služby.

 


Výročné správy: