Spolupráca s NOTA BENE

JANUÁR 2014

Od začiatku plánovania projektu „Na skládky nie sme krátki!“ sme mali záujem, aby projekt neriešil len problematiku ochrany životného prostredia, ale mal v sebe zahrnutý aj sociálny rozmer. Nakoľko si veľmi vážime projekt NOTA BENE za ktorým stojí o. z. Proti prúdu vopred sme naplánovali PR aktivity projektu práve v časopise NOTA BENE.

Veríme, že o. z. Proti prúdu pomôžu investované finančné prostriedky k ďalšej finančnej udržateľnosti ich ušľachtilého projektu.

Decembrové NOTA BENE s inzerciou k projektu „Na skládky nie sme krátki!“