Prednášky na školách

BEZPLATNÉ PREDNÁŠKY V RÁMCI PROJEKTU

Občianske združenie TATRY ponúka, v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“, bezplatné prednášky na školách k aktuálnym spoločenským témam:    

 • Nelegálne skládky odpadu (základne informácie o odpadovom hospodárstve v SR, triedenie odpadov, kontext s nelegálnymi skládkami odpadov, čo môže urobiť občan),
 • Invázne druhy rastlín (prioritné invázne druhy rastlín v SR, problémy, ktoré spôsobujú… ).  

Základné informácie k prednáškam:

 • prednášky sú bezplatné 
 • dĺžka trvania 45 minút vrátane otázok 
 • 1 deň = min. 3, max. 6 prednášok 
 • potrebné pomôcky:  dátavideoprojektor, PC
 • je nutné sa prispôsobiť časovým možnostiam lektora 

V prípade záujmu o prednášky kontaktujte regionálneho lektora:

V e-maily uveďte:   

 • názov a presnú adresu školy
 • meno a priezvisko koordinátora environmentálnej výchovy (kontaktnej osoby)
 • kontakt na koordinátora environmentálnej výchovy (tel., mobil, e-mail) 
 • názov prednášky a počet prednášok 

Regionálny lektor Vás bude včas kontaktovať a ponúkne Vám termín. Lektori koordinujú tieto aktivity s inou vlastnou činnosťou a preto je zasielanie opakovaných  e-mailov zbytočné. 

 

Fotogaléria: