Monitoring životného prostredia

KAŽDÝ MÔŽE POMÔCŤ

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, slovenskú krajinu hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu (ako aj iných porušení zákonov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia).

Občianske združenie TATRY preto pozýva všetkých slušných ľudí, bez ohľadu na ich vek, k spolupráci pri identifikácii nelegálnych skládok odpadu a lokalít s výskytom inváznych druhov rastlín v slovenskej krajine.

Náplň dobrovoľníckej práce:

 • monitoring krajiny v rozsahu podľa dohody s OZ TATRY 
 • pravidelné zasielanie vyplnených podkladov OZ TATRY (formuláre), a to elektronickou poštou

Ponúkame:

 • možnosť zapojenia sa do zmysluplného projektu 
 • získanie dobrovoľníckych zručností 
 • vystavenie potvrdenia o praxi  a potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti (daňovník, ktorý v zdaňovacom období vykonal dobrovoľnícku činnosť v počte minimálne 40 hodín a predloží o tom potvrdenie, má nárok darovať až 3 % dane z príjmov)
 • preplatenie cestovných náhrad v prípade monitoringu na väčšom území  
 • zachovanie anonymity voči tretím osobám 
 • možnosť byť súčasťou tímu ľudí, ktorí sa snažia zmeniť  
 • vizuál slovenskej krajiny a životné prostredie SR
 • kontakt s reálnou praxou v ochrane a tvorbe životného prostredia
 • v prípade organizovaných vzdelávacích podujatí prednostnú účasť
 • v prípade čiastočne odmeňovaných dobrovoľníckych pozícií prednostnú ponuku

Práca je vhodná aj ako námet pre Stredoškolskú odbornú činnosť, seminárnu, bakalársku či diplomovú prácu.

Požadujeme:

 • zodpovednosť, flexibilitu, schopnosť samostatne pracovať, aktívny záujem o problematiku ochrany a tvorby životného prostredia
 • schopnosť naplánovať si reálny harmonogram monitoringu, dlhodobosť realizovaných aktivít, schopnosť samostatne pracovať v teréne
 • práca s PC (Word, Internet, E-mail) a fotoaparátom na úrovni dokumentačnej fotografie (aj fotografovanie prostredníctvom mobilného telefónu)
 • vedenie jednoduchej štatistiky realizovaných podujatí a v prípade preplácaných cestovných náhrad aj vedenie príslušných výkazov (vyúčtovanie pracovnej cesty)   

Termín začatia vykonávania činnosti:

 • priebežne počas roka 2013 

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte OZ TATRY! 

Občianske združenie TATRY
Mgr. Rudolf Pado
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/553 10 27, e-mail: oztatry@slovanet.sk          

Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“, ktorý je  podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

 

Fotogaléria: