Aktuality

ĆO SA DEJE V PROJEKTE
LETÁKY, WEBSTRÁNKA, VÝSTAVY, SÚŤAŽE

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadov a s nimi spojených inváznych druhov rastlín, ktoré povedie k predchádzaniu ich vzniku a odstraňovaniu už existujúcich objektov z krajiny.

V rámci projektu boli distribuované 3 druhy informačných letákov v súhrnom náklade 105 000 ks, pripravená internetová stránka „Na skládky nie sme krátki!“, rovnomenná putovná výstava a súťaž pre základné a stredné školy.

DOPADY NELEGÁLNYCH SKLÁDOK

Niektoré vplyvy nelegálnych skládok odpadu na krajinu, biotu, ekonomiku a zdravie ľudí:

STRUČNÉ ZHRNUTIE
  • Problematiku komplexne upravuje § 15 zákona o odpadoch – Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu.
  • Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný oznámiť, okamžite po zistení, nezákonne umiestnený odpad.  
Tlačová správa, 12. november 2015

Vo štvrtok 12. novembra sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015, ktorý sa uskutočnil v Bratislave udeľovali ceny laureátom 10. ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2015. Súťaže sa zúčastňujú jednotlivci i spoločnosti, ktoré dosahujú významné úspechy v odpadovom hospodárstve SR, zaslúžili sa o mimoriadne riešenia, počiny alebo prínosy v tejto oblasti. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v 5 kategóriách odpadového hospodárstva.

Víťazmi súťaže Zlatý mravec za rok 2015 sa stali:

Tlačová správa, 3. 12. 2014

Občianske združenie TATRY (OZ TATRY) vyhodnotilo dlhodobú súťaž pre základné a stredné školy „Na skládky nie sme krátki!“, ktorá bola súčasťou aktivít  rovnomenného projektu. Víťazom súťaže sa stala Základná škola, Tajovského ulica 2764/17, Poprad, ktorej žiaci, okrem iných aktivít, strávili v teréne, počas monitoringu, 1 320 hodín.   

7. júl 2014

Počas apríla 2014 predložilo Ministerstvo životného prostredia SR na medzirezortné pripomienkovanie novelu zákona o odpadoch. Novela, okrem iného, prináša aj zmeny v problematike „boja“ s nelegálnymi  skládkami odpadu. Za pozitívne pokladáme, a ide o historický prelom vo filozofii boja s environmentálnou kriminalitou na úseku odpadového hospodárstva, že nelegálnu skládku odpadu môže oznámiť akékoľvek fyzická či právnická osoba a úrad sa musí takouto skládkou zaoberať. 

PONUKA PRE ŠTUDENTOV

Študuješ na strednej či vysokej škole a chceš zlepšiť svoje prezentačné a komunikačné schopnosti? Baví Ťa pracovať s mladými ľuďmi a rovesníkmi? Si už zamestnaný, ale Tvoj pracovný čas je flexibilný a voľný čas si ochotný venovať mladým ľuďom?  Máš pozitívny vzťah k prírode a stav životného prostredia Ti nie je ľahostajný? Rád/a sa učíš nové veci a stretávaš nových ľudí? Ak si odpovedal/a „áno“, čítaj ďalej, pretože hľadáme práve Teba!

http://www.trashout.me

TrashOut je environmentálny projekt, ktorého cieľom je lokalizovať všetky nelegálne skládky po celom svete. Aj napriek tomu, že autori aplikácie na jej internetovej stránke uvádzajú: „Naším cieľom je pomôcť obyčajným ľuďom, aby mali vplyv na ich prostredie a dokázali sa ľahko zapojiť. Tento projekt takisto pomôže samosprávam a lokálnym inštitúciám zmeniť situáciu vo svete.“, situácia je značne zložitejšia.

BEZPLATNÉ PREDNÁŠKY V RÁMCI PROJEKTU

Občianske združenie TATRY ponúka, v rámci projektu „Na skládky nie sme krátki!“, bezplatné prednášky na školách k aktuálnym spoločenským témam:    

  • Nelegálne skládky odpadu (základne informácie o odpadovom hospodárstve v SR, triedenie odpadov, kontext s nelegálnymi skládkami odpadov, čo môže urobiť občan),
  • Invázne druhy rastlín (prioritné invázne druhy rastlín v SR, problémy, ktoré spôsobujú… ).  
KAŽDÝ MÔŽE POMÔCŤ

Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva, slovenskú krajinu hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu (ako aj iných porušení zákonov týkajúcich sa ochrany a tvorby životného prostredia).

Stránky